Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi khách hàng truy cập vào trang web của Business One | B1 là chính sách bảo mật thông tin. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ một trải nghiệm truy cập trang web an toàn và bảo mật. Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin khách hàng cho trang web https://b1.edu.vn/

I. Giới thiệu B1 | Business One

Trang web https://b1.edu.vn/ là nơi cung cấp kiến thức và kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp và phát triển bản thân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ một trải nghiệm truy cập trang web an toàn và bảo mật.

II. Thu thập thông tin của B1

  1. Thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và liên lạc với họ khi cần thiết.

  1. Thông tin về hoạt động trên trang web

B1 thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của khách hàng, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến lưu lượng truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải tiến trang web và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm truy cập tốt hơn.

III. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật như SSL để mã hóa thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc pháp luật.

IV. Quyền lợi của khách hàng

  1. Quyền truy cập thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết.

  1. Quyền từ chối thu thập thông tin

Khách hàng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

  1. Quyền sử dụng trang web

Khách hàng có quyền sử dụng trang web của chúng tôi và truy cập các tài liệu học và thông tin khác mà không bị giới hạn, trừ những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật hoặc chính sách của chúng tôi.

V. Liên hệ với chúng tôi

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email liên hệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân.