Trang web này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của B1. Khi truy cập và sử dụng trang web này, quý khách xin vui lòng tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu của https://b1.edu.vn/ hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Quý khách chỉ được sử dụng nội dung này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Sử dụng trang web

Quý khách cam kết sử dụng trang web này một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Quý khách không được sử dụng trang web này để phân phối các nội dung bất hợp pháp, gây hại hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Bảo mật thông tin

https://b1.edu.vn/ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và không lạm dụng thông tin của người khác trên trang web này.

Thay đổi điều khoản

B1 có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Quý khách nên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Quyền riêng tư

https://b1.edu.vn/ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Quý khách có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo vệ quyền riêng tư tại trang web này.

Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của trang web này, quý khách nên ngừng sử dụng trang web.